Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源,进群

重点推荐:2019年山东大学硕士研究生考研分数线
2018年山东大学硕士研究生考研分数线
2017年山东大学硕士研究生考研分数线
2016年山东大学硕士研究生考研分数线
2015年山东大学硕士研究生考研分数线

专业代码、名称及研究方向 招生人数 考试科目 备注
085400 电子信息 38 ①101思想政治理论 同等学力加试:
01信息与通信工程 12 ②204英语二 01方向
02计算机技术 10 ③302数学二 1.微机原理
03控制工程 16 ④01方向906数字电路 2.模拟电路
    02方向909数据结构 02方向
    03方向847自动控制原理 1.程序设计
      2.编译原理
      03方向任选两门
      1.自动控制系统
      2.计算机控制技术
      3.过程控制系统
      4.自动检测技术